På gång

Sjölyckan, Mariestad

I Sjölyckan, Mariestad fortsätter arbetet för fullt med enplansvillan.