På gång

Nedräkning Hämplingen

Hämplingen går mot nedräkning då alla hus ska stå klara före årsskiftet. Idag sätts det bl.a. upp balkongräcken.