På gång

Fler rum IF Metall

I IF Metalls nya kontorslokaler byggs det även om till nya grupprum och ny entré. Och så spacklas det gipsskivor.